Aktualności

BLOG 2022-05-29 12:00:00 UTC

Statement of the Organizer and Sponsor of scientific research

Wrocław, 20.05.2022r. Concerns the launch of a nationwide research project: "The use of standardized dried non-fibrous cannabis in the process of measures aimed at the rehabilitation of patients addicted to hard drugs and other synthetic psychoactive substances." This project is otherwise known as: "Regla Permis # We limit_harmfulness." In the near fut...

Czytaj więcej
BLOG 2022-05-20 17:20:00 UTC
Cannabis House

Stanowisko Organizatora i Sponsora badań naukowych

Wrocław, 20.05.2022r. Dotyczy rozpoczęcia ogólnopolskiego projektu badawczego: „Wykorzystanie standaryzowanego suszu konopi innych niż włókniste w procesie działań mających na celu odwyk pacjentów uzależnionych od twardych narkotyków oraz innych syntetycznych substancji psychoaktywnych”. Projekt ten zwany jest inaczej: „Regla-Permis#ograniczamy_szkodli...

Czytaj więcej
BLOG 2021-12-21 11:57:00 UTC
Cannabis House

Jak dopuszczenie do obrotu konopi zmieniło Kolorado? Konopie w Stanach, cz.1

Pod koniec 2015 r. media na całym świecie obiegła sensacyjna wiadomość, że władze Kolorado zwróciły podatnikom 66 milionów dolarów nadwyżki, która pojawiła się w budżecie stanu po dopuszczeniu konopi do obrotu. Jakie jeszcze zmiany zaszły w stanie Kolorado po ich zalegalizowaniu? Kiedy w latach siedemdziesiątych Richard Nixon nazwał narkotyki wrogiem n...

Czytaj więcej