Ważny komunikat!

Od dnia 3 lutego nabór do eksperymentu medycznego będącego elementem projektu „Ograniczamy Szkodliwość” został wstrzymany. Powodem jest podjęcie procedur sprawdzających prowadzonych przez regulatora. O przebiegu i wynikach kontroli będziemy Państwa informować na bieżąco.

Niezależnie od zaistniałej sytuacji Stowarzyszenie w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność statutową.

Nasze badania i inicjatywy skupiają się na przemysłowych i leczniczych zastosowaniach konopi, zagadnieniach związanych z otoczeniem prawnym i regulacjami rynku konopi, standaryzacją wszystkich etapów produkcji produktów konopnych dla przemysłu i farmacji, edukacją w zakresie zjawiska narkomanii i ograniczania szkód zdrowotnych i prawnych będących rezultatem użytkowania środków odurzających.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych pracach i przestąpienia do społeczności Stowarzyszenia.

Możesz wesprzeć naszą działalność poprzez:

 • Możesz wpłacić składkę miesięczną bądź roczną na cele statutowe Stowarzyszenia Cannabis House
 • Działalność statutową Stowarzyszenia można nas wesprzeć finansowo poprzez wpłatę % od podatku poprzez CIL (Centrum Inicjatyw Lokalnych).
  Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej dwa pola:
  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1%: CANNABIS HOUSE, lub CH STOW
  • Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę”: x

  Pamiętaj przez darczyńcę pola "Cel szczegółowy 1%" i nie "wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych" skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto i jaką kwotę przekazał na nasz nr KRS.
  Reklamacje, w przypadku gdy darczyńca wpisze tylko Nr KRS: 0000 215 720 a jego środki nie wpłyną na określony cel, nie będą uwzględniane.

 • Poprzez wpłatę darowizny na numer konta: 34 1140 2004 0000 3702 8135 4116 (Mbank) w tytule ‘darowizna na cele statutowe’
 • Możesz zakupić koszulkę z logiem Stowarzyszenia, chęć zakupu możesz wyrazić poprzez maila [email protected]

Za każdą formę wsparcia działalności dziękujemy!


Witamy w Cannabis House

Stowarzyszenie Cannabis House swoją działalnością przesuwa granice tego co możliwe w świecie konopi.

Ogólnopolskie badania nad użytkowaniem konopi innych niż włókniste.

Badanie

#ograniczamy_szkodliwość

Pierwszy krok do

bezpiecznych konopi

Zarejestruj się!

Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej rekomenduje zmianę dotychczasowego podejścia m.in. do konopi indyjskich. Powodem jest przekonanie, iż całkowita prohibicja powadzi do rozwoju czarnego rynku konopi innych niż włókniste.

Stowarzyszenie Cannabis House w oparciu o przesłanki naukowe dąży do normalizacji tematu konopi innych niż włókniste poprzez ich reglamentację. Upatrując w tym szansę na wykorzystanie dobroczynnych właściwości ziela bez ryzyka uzależnienia.

90% ankietowanych

Deklaruje rezygnację z suszu pochodzącego z czarnego rynku jeśli miałoby legalną, bezpieczną alternatywę

Zawartość THC ≅20%

Przebadany laboratoryjnie materiał badawczy w postaci suszu zawiera około 20% Δ-9-THC

Zawartość THC ≅88%

Ekstrakt do waporyzacji może zawierać około 88% Δ-9-THC

Partnerzy Zagraniczni

Materiał badawczy dostarczają MG Health (Lesotho), oraz MGC Pharmaceuticals (Australia)

Czy wiesz, że

Badanie trwa 36 miesięcy, od momentu pierwszego wydania materiału badawczego

Budujemy zaufanie

Przez 6 lat istnienia Stowarzyszenia Cannabis House liczba członków osiągnęła kilka tysięcy i wciąż rośnie

Badanie "Wykorzystanie standaryzowanego suszu konopi innych niż włókniste w procesie działań mających na celu odwyk pacjentów uzależnionych od twardych narkotyków oraz innych syntetycznych substancji psychoaktywnych", to eksperyment społeczny mający na celu:

Wyeliminowanie konopi pochodzących z niepewnego źródła, zawierających domieszki niebezpiecznych, uzależniających substancji.

Ograniczenie lub całkowitą rezygnację z zażywania syntetycznych środków psychoaktywnych.

Kontrolę rynku poprzez wydawanie czystego i przebadanego ziela oraz przetworów z konopi.

Upowszechnienie konopi zawierających bezpieczny poziom stężenia THC, CBD, flawonoidów i terpenów.

Ograniczenie badanym kontaktu ze światem przestępczym.

Wyeliminowanie nielegalnych źródeł i czarnego rynku narkotyków.

Wypracowanie odpowiednich modeli przeciwdziałania narkomanii.

Jak to działa?

Kroki aktywnego uczestnika badania

Wypełnij swój profil

Podaj swoje podstawowe informacje i wszelkie dane wymagane przez naszych lekarzy

1
2

Zaplanuj wizytę

Skorzystaj z naszej platformy, aby umówić się na wizytę u lekarza, który zatwierdzi Twój profil

Odwiedź placówkę

Dyspensarium Wrocław jest miejscem gdzie można odebrać materiał badawczy. Wkrótce inne miastsa - Gdańsk, Warszawa, Łódź, Poznań...

3
4

Wypełniaj anonimowe ankiety

Pomóż badaczom, wypełniając prywatne, anonimowe ankiety

Zapisz się
Ubiegamy się o czyste konopie, wolne od szkodliwych, syntetycznych substancji psychoaktywnych.

Reglamentowany dostęp do konopi to gwarancja wysokiej jakości, czystego ziela. Przebadanego, testowanego zgodnie z powszechnie obowiązującymi kryteriami jakie obejmują inne produkty zielarskie.

Jako członek Stowarzyszenia Cannabis House masz szansę na:

 • Udział w pierwszym tego typu badaniu #ograniczamy_szkodliwość,
 • Spotkanie i konsultacje z lekarzem i prawnikiem,
 • Bezpieczną wymianę informacji, skutków i korzyści płynących ze stosowania konopi innych niż włókniste na płaszczyźnie przemysłowej, medycznej i ekonomicznej.