Q&A (Pytania i Odpowiedzi)

Część I: Członkostwo w Cannabis House

P: Czy mogę wziąć udział w badaniu, nie będąc członkiem stowarzyszenia?

O: Nie.
Tylko aktywni członkowie stowarzyszenia mogą wziąć udział w badaniach, które prowadzi Cannabis House.

P: Ile wynosi składka członkowska?

O: Obecnie jest to 50zł rocznie. Jest to kwota, którą przeznaczamy na działania statutowe organizacji i nie gwarantuje wzięcia udziału w badaniu. Dla aktywnych członków badań składka wynosi 50zł miesięcznie, naliczana od Pierwszego odbioru materiału badawczego.

Część II: Badanie ReglaPermis

P: Czego dotyczy aktualnie prowadzone przez Was badanie?

O: Wykorzystania standaryzowanego suszu konopi innych niż włókniste w procesie działań mających na celu odwyk pacjentów uzależnionych od twardych narkotyków oraz innych syntetycznych substancji psychoaktywnych, w modelu reglamentacyjno-permisywnym. Chcemy zweryfikować prawdziwość tezy o ograniczeniu średniego spożycia konopi, w sytuacji zażywania przez zarejestrowanych uczestników nieskażonych części roślin pochodzących z naturalnej, standaryzowanej uprawy. Zakładamy brak wzrostu spożycia u użytkowników incydentalnych a wśród regularnych spadek lub znaczny spadek do w miarę racjonalnego poziomu, określonego limitem maksymalnym w badaniu (do 30g suszu/miesiąc oraz do 15g ekstraktu/miesiąc. Konsultacje z lekarzami specjalistami podczas trwania badań mają na celu ocenę szkodliwości fizycznej i psychicznej zażywania konopi przez użytkownika i określenie konieczności uruchomienia działań terapeutycznych lub weryfikację możliwości dalszego uczestnictwa w badaniu. Podjęta zostanie też próba określenia szkodliwości zachowań użytkowników w aspekcie społecznym (test szkodliwości zachowań).

P: Ilu uczestników będzie brało udział w badaniu?

O: Aktualnie prowadzone badanie zaprojektowane jest na 4000 uczestników.

P: Jak można dołączyć do badania?

O: Należy zarejestrować się na naszej stronie www.cannabishouse.eu (uzyskujesz automatycznie status Członka Wspierającego) i przejść procedurę wstępną, aby uzyskać status Członka Aktywnego. Tylko aktywni członkowie stowarzyszenia mogą wziąć udział w badaniach, które prowadzi Cannabis House.

P: Czy dołączając do badania dostanę dobre konopie za free?

O: NIE!!!
Uczestnik dołączając do badania dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości 300zł, która pokrywa koszty konsultacji lekarskiej i prawniczej oraz deklaruje comiesięczne składki w stałej wysokości 50 zł miesięcznie od pierwszego odbioru. Ponadto wspiera finansowo utrzymanie infrastruktury badania a w szczególności:

 • zamówienia ekspertyz, wysłania materiału badawczego do laboratorium;
 • działań logistycznych i transportowych;
 • utrzymania i rozwoju portalu projektu badawczego;
 • utrzymania i bieżącego dopasowania infolinii;
 • testów toksykologicznych;
 • testów próbek organicznych pobranych od badanych;
 • wynagrodzenia dla lekarzy, prawników i badaczy;
 • prowadzenia, zbierania i analizy ankiet;
 • obsługi badanego i wydawanie materiału badawczego.
Oczekuje się, iż wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od ilości materiału badawczego, deklarowanego w ankiecie początkowej i przepisanej przez lekarza.

P: Czy z badania można zostać usuniętym?

O: Tak.
Złamanie regulaminu badania może skutkować usunięciem z badania przez badaczy (lekarza lub prawnika).

P: Czy jeśli utracę status członka aktywnego, mogę kontynuować badanie?

O: NIE.
Tylko aktywni członkowie Cannabis House mogą kontynuować udział w badaniu. Nagminne łamanie statutu stowarzyszenia jest równoznaczne z usunięciem z badania. Wszystkie przypadki łamania statutu stowarzyszenia będą rozpatrywane indywidualnie przez powołaną specjalnie w tym celu komisję. Przypadki łamania statutu prosimy zgłaszać na adres [email protected] lub bezpośrednio do organizatorów na naszych kanałach na Telegramie.

P: Za co można zostać usuniętym z badania?

O: Kandydat przed dołączeniem do badania zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem badania i statutem stowarzyszenia. Łamanie postanowień podpisanych regulaminów grozi usunięciem z badania bez prawa do zwrotu środków.
Za szczególnie przypadki uważa się:

 • Poświadczenie nieprawdy (“a bo ja nie czytałem, co podpisałem”);
 • Udzielanie, sprzedaż, przekazywanie materiału osobom niebiorącym udziału w badaniu;
 • Korzystanie z konopi w miejscach innych niż zadeklarowane miejsce użycia, zwłaszcza w miejscach publicznych.

P: Czy stowarzyszenie zapewnia pomoc prawną uczestnikom badania?

O: Tak, stowarzyszenie każdemu uczestnikowi zapewnia konsultację prawną związaną bezpośrednio z badaniem. Dodatkowo, zapewniamy możliwość konsultacji w przypadku konfliktu prawnego:

 • W przypadkach spornych prawnik określa, czy doszło do naruszenia regulaminu badań. Może podjąć decyzję o wykreśleniu uczestnika z badań i przekazaniu tej informacji organizatorowi badania.
 • Zapewniamy możliwość odpłatnej, dobrowolnej pomocy prawnej w zakresie odpowiedzialności karnej.

P: Czy materiał badawczy będzie również dostępny poza placówkami lub z dowozem?

O: Materiał badawczy jest wyłącznie dostępny tylko w dyspensarium lub wyznaczonej aptece, który może być wydany tylko przez osobę uprawnioną.

P: Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

O: Dane osobowe zgodnie z RODO przechowuje stowarzyszenie Cannabis House, które nie może nikomu ich udostępniać. Natomiast w eksperymencie dostęp do Waszych danych ma wyłącznie lekarz, który Was kwalifikuje, którego dodatkowo obowiązuje tajemnica lekarska. Dostęp ma również badacz prawnik, na potrzeby prowadzonych badań i pomocy ochrony prawnej probantów. Co do reszty zespołu badawczego oraz podmiotów powiązanych i zależnych nikt nie ma dostępu do danych wrażliwych

P: Jaki jest czas oczekiwania od zapisu do badania, aż do odbioru materiału badawczego?

O: Czas odebrania materiału badawczego od czasu zapisania się jest tak naprawdę tylko uzależniony od wizyty lekarskiej, która kwalifikuje Cię do udziału badania. Reszta to są formalności, które zależą od Twojego zaangażowania, aby szybko odebrać materiał. Wypełniasz ankiety, zapoznajesz się z regulaminem, podpisujesz dokumenty, wypełniasz test kompetencji od prawnika, na końcu wgrywasz zdjęcie na profil celem wyrobienia legitymacji. (materiał badawczy można również odebrać bez posiadania legitymacji, musisz być tylko aktywnym członkiem badań i mieć dostęp do swojego profilu, na którym masz swój indywidualny kod QR profilu). Zgodność danych potwierdzasz na miejscu w dyspensarium lub u kuriera. I już możesz w najbliższym punkcie wydawania odebrać materiał badawczy zgodnie z zaleceniami lekarza.

P: Jak mogę Was polecić, jeśli nie można zamieszczać informacji w mediach społecznościowych?

O: Na Twoim profilu na portalu, w lewym dolnym rogu masz link polecający, który możesz przesyłać dalej. Wszelkie skuteczne polecenia będą zaliczane na poczet Twojego konta, z którym będziesz mógł w przyszłości skorzystać.

P: Czy przysługuje zwrot środków w razie rezygnacji z badań?

O: Zanim dołączysz do badania przeczytaj uważnie status stowarzyszenia i regulamin badania. Wszystkie wpłacone środki przekazywane są na cele statutowe stowarzyszenia.

P: Jakie są warunki uczestnictwa oraz jak mogę dołączyć do badania?

O: Warunkiem uczestnictwa jest:

 • wiek powyżej 21 roku życia - 75 r.ż
 • zażywanie konopi inne niż włókniste co najmniej od 3 lat
Aby dołączyć do badania należy zarejestrować się na naszej stronie www.cannabishouse.eu i przejść procedurę wstępną, aby uzyskać status Członka Aktywnego. Tylko aktywni członkowie stowarzyszenia mogą wziąć udział w badaniach, które prowadzi Cannabis House.

Część III: Zebrane środki

P: W jaki sposób Cannabis House wykorzystuje zebrane środki?

O: Wszystkie środki, jakie pozyskuje Cannabis House, są wykorzystywane do prowadzenia działań związanych z naszą misją. Są to przede wszystkim:

 • Wspieranie właściwego wykorzystania konopi szczególnie w branży naukowej, medycznej i farmaceutycznej;
 • Tworzenie modeli przeciwdziałania uzależnieniom (obecnie testowany jest model reglamentacyjno-permisywny);
 • Edukację na temat wychodzenia z uzależnienia, działania prawa dot. konopi, warunków prowadzenia badań nad wpływem konopi;
 • Wspieranie racjonalizacji i humanitaryzacji życia społecznego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, ochrona praw i wolności człowieka i obywatela, praw pacjenta, praw konsumenta;
 • Krzewienie i wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej.

P: Jak jeszcze można wesprzeć stowarzyszenie?

O: Działając jako wolontariusz na rzecz stowarzyszenia (użyczając swoich talentów i umiejętności); Opłacając składkę członkowską (stając się Członkiem Aktywnym), ofiarowując darowiznę na konto bankowe Stowarzyszenia: 34 1140 2004 0000 3702 8135 4116 - MBank

P: Gdzie mogę sprawdzić, jak dysponujecie składkami?

O: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Cannabis House przygotowuje coroczne szczegółowe raporty ze swojej działalności. Osoby zainteresowane uzyskaniem raportu z działań stowarzyszenia prosimy o mail z prośbą o udostępnienie dokumentu na adres [email protected].

P: Jak się mogę z wami skontaktować?

O: Główny adres mailowy stowarzyszenia: [email protected].

Infolinia czynna w godzinach: 10:00 - 16:00
Telefon: 42 278 44 20

Kanał z ogłoszeniami na Telegramie: https://t.me/ReglaPermis