Pola działalności

about-hero

Jesteśmy inicjatorami badań naukowych

Nasza platforma zapewni bezpieczną przestrzeń do wymiany informacji i współpracy nad badaniem skutków i korzyści płynących ze stosowania konopi na różnych płaszczyznach. Jest ona stworzona zarówno dla uczestników badań jak i lekarzy, badaczy i przedsiębiorców.

Wspieramy innowacje biogospodarcze

Stowarzyszenie Cannabis House wspiera rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie przemysłowego wykorzystania konopi. Łączymy przedsiębiorców i naukowców w opracowywaniu rozwiązań służących naturze w tym również człowiekowi.

Biotechnology image
gavel-image

Inicjujemy i wspomagamy prace nad regulacjami prawnymi

Od 2016 roku prowadzimy działania lobbingowe, a od początku tego roku nieprzerwany udział w pracach Stałej Podkomisji do Spraw Biogospodarki i Innowacji w Rolnictwie – czego wynikiem są zmiany w polskim prawie regulującym uprawę, przechowywanie, przetwarzanie i stosowanie konopi. Za sprawą spotkań wspomnianej podkomisji 02.08.2021 r. został zgłoszony projekt Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.