Media

Biografia

Stowarzyszenie Cannabis House zostało powołane do życia  w  roku 2015. Głównym celem jaki przyświecał  jego założycielom było  upowszechnianie wiedzy o znaczeniu roślin w nowoczesnych metodach profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

W minionych latach Stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność zarówno w sferze edukacyjnej jak i badawczo - naukowej. Publikacje i tematyczne imprezy kulturalne to tylko jedne z form, które służyły realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie aktywnie wspierało działania obywateli i ich organizacji na rzecz kształtowania postaw obywatelskich w obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień.

Działalność Stowarzyszenia i propagowane przez nie idee znajdowały coraz większe grono odbiorców. Liczba członków Stowarzyszenia zainteresowanych wzięciem aktywnego udziału w proponowanych formach i kierunkach działalności sukcesywnie rosła, aby aktualnie osiągnąć poziom kilku tysięcy.

Od dnia założenia w roku 2015 Stowarzyszenie organizowało i aktywnie wspierało prace badawczo-naukowe z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych substancjami pozyskiwanymi z roślin. Ich wpływ na funkcjonowanie i zdrowie człowieka jest znany od wieków. w XIX w. regulacje prawne spowodowały, że przez wiele dekad wiedza na temat kultywowania konopi była znana tylko przez zamknięte środowiska miłośników naturalnego trybu życia. Nie do pominięcia jest też fakt, że aktualne wyniki badań oraz ciągle udoskonalane technologie otwierają przed szeroko rozumianym sektorem konopnym zupełnie nowe perspektywy rozwoju i postępu.

Cannabis House statutowo wspiera wszelkie oddolne i społeczne działania na rzecz:

racjonalizacji i humanitaryzacji życia społecznego,
społeczeństwa obywatelskiego,
ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,
ochrony praw pacjenta, praw konsumenta,
krzewienie i wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej.

Lata 2015 - 2017

Z tego też powodu, w latach 2015 - 2017 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z lobbystami, reprezentującymi interesy obywateli i wspierającymi idee Stowarzyszenia w polskim parlamencie. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach komisji sejmowych, których bezpośrednim efektem było rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszczające badania naukowe nad konopiami innymi niż włókniste.

Od 2017 roku Stowarzyszenie wydaje czasopismo Index Scientia Cannabis, w którym poruszamy zagadnienia regulacji prawnych dot. posiadania, udzielania, uprawy i przetwarzania konopi i publikujemy nasze wyniki. W zakres tematyki wchodzi też monitorowanie obrotu konopiami, społeczna i psychologiczna ocena uwarunkowań ich spożywania przez użytkowników i wiele więcej.

Stowarzyszenie zbudowało w tym roku pierwszą wersję platformy internetowej, na której stowarzyszeni mogli uzyskać niezbędne informacje z zakresu aktualnie prowadzonych działań jak również otrzymać profesjonalną poradę prawną.

Lata 2018 - 2019

Organizacja pierwszej konferencji naukowej CannActive, która odbyła się w 2019 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Powstała pierwsza w Polsce przestrzeń, w której spotkali się naukowcy, lekarze i przedsiębiorcy zainteresowani tematyką wykorzystania konopi w przemyśle i ochronie zdrowia.

W 2019 roku rozpoczęliśmy pilotażowy test modelu reglamentacyjno-permisywnego dla członków Stowarzyszenia.

Rok 2020

W styczniu 2020 roku odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim druga konferencja CannActive. Naukowcy, badacze, lekarze i przedsiębiorcy mieli możliwość wymiany poglądów na temat konopi i możliwości jakie niesie uprawa i przetwórstwo tej rośliny.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z wieloma jednostkami naukowymi w tym z laboratoriami specjalizującymi się w ekspertyzach suszu konopnego, badającymi zawartość alkaloidów, terpenów i innych związków.

Za jeden z większych sukcesów możemy uznać rozpoczęcie współpracy z notowaną na giełdzie w Australi i Londynie firmą  MGC Pharmaceuticals, która specjalizuje się w badaniach nad produktami z konopi i wprowadzaniem na rynek nowatorskich rozwiązań w dziedzinie produktów medycznych.

Rok 2021

W styczniu 2021 roku odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim trzecia konferencja CannActive, która miała już charakter międzynarodowy. Temat konferencji: „NAUKA –MEDYCYNA CZY BIZNES?“ Naukowcy, badacze, lekarze i przedsiębiorcy z Polski oraz Europy, USA oraz Ameryki Łacińskiej mieli możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy na temat miejsca konopi we współczesnej medycynie i przemyśle. Rozmawiali także o perspektywach jakie otwierają się w tych obszarach dla inwestorów. Była ona bardzo owocna we wnioski i rozwiązania dla nauki i biznesu.

Od kwietnia 2021 Stowarzyszenie jeszcze bliżej współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie prac naukowo-badawczych z zakresu profilaktyki uzależnień. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uczestników badania. Szczegóły na stronie Stowarzyszenia.