About Us

Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem osób świadomych możliwości i zagrożeń wynikających ze stosowania konopi przez ludzi w wielu dziedzinach życia. Przyczyniamy się do jak najszerszego, praktycznego wykorzystania potencjału tej rośliny, jednocześnie minimalizując spodziewane zjawiska niepożądane. Obserwujemy zmianę światowych trendów w kierunku odkłamywania informacji o konopiach i wyciągania przekonań na ich temat z dziedziny mitów. Jako stowarzyszenie dążymy do sytuacji, w której świadomi ludzie dbają tak o swoje zdrowie jak i o środowisko.

Misja

Naszą misją jest doprowadzić do podniesienia świadomości społecznej na temat korzyści i zagrożeń niesionych związanych z szeroko rozumianym wykorzystaniem konopi, poprzez działalność naukową (badania), informacyjną (konferencje) i dydaktyczną (szkolenia, warsztaty, czasopismo). W naszej opinii przyczyni się to nie tylko do ogólnej poprawy zdrowia społecznego, ale też do rozwoju stref ekonomicznych czy zwiększenia poczucia wolności obywatelskiej. Działamy w myśl słów niezrównanego profesora Kotarbińskiego „w wolności najważniejsza jest jej świadomość”.

Z naszej misji wynikają jasne cele:

Wspieranie właściwego wykorzystania konopi we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie w branży medycznej, farmaceutycznej i rolniczej;
Wspieranie właściwego wykorzystania konopi w takich gałęziach przemysłu jak: kosmetyczny, spożywczy, chemiczny, włókienniczy, opakowaniowy, budowlany, meblowy, lotniczy, energetyczny, papierniczy, farbiarski, muzyczny, szkutniczy, samochodowy;

Stworzenie modeli przeciwdziałania uzależnieniom;

Przetestowanie modelu reglamentacyjno-permisywnego (ReglaPermis) jako propozycji najlepszego rozwiązania społeczno-prawnego w przypadku przyzwolenia na stosowanie konopi innych niż włókniste w celach profilaktyczno-rekraacyjnych;
Wspieranie ochrony środowiska poprzez promowanie:
  • zastosowania materiału konopnego do produkcji biodegradowalnego bioplastiku w alternatywie do tworzyw sztucznych;
  • przeciwdziałania globalnemu ociepleniu za pomocą rekultywacji ziemi pod uprawy przyczyniające się do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze;
  • zastępowania szeroko stosowanych w przemyśle toksycznych substancji na rzecz połproduktów pochodzenia konopnego;

Wizja

Realizujemy naszą misję i wynikające z niej cele, oraz zadania poprzez zgrupowanie osób, instytucji i firm wokół Cannabis House – tzw. KLASTRY KONOPNE. Obecność w klastrze daje instytucjom możliwość przeprowadzenia badań w oparciu o infrastrukturę Stowarzyszenia, przedsiębiorcom szereg korzyści i wzmocnienie ich możliwości dzięki dostępowi do bazy wiedzy nt. Konopi; a także osobom prywatnym poprzez konsultacje, szkolenia i udział w ogólnopolskich badaniach, oraz corocznych konferencjach CannActive.

Stworzyliśmy też PLATFORMĘ KONOPNĄ służącą do wymiany informacji oraz popularyzacji istotnych tematów prowadząc do eliminacji nieuczciwych osób na rynku konopnym.

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2015 roku edukując tysiące osób m.in. w temacie wychodzenia z uzależnienia, działania prawa dot. konopi, warunków prowadzenia badań nad wpływem konopi.

Jeśli chcesz być częścią tego ogólnopolskiego projektu o wymiarze globalnym (nigdzie na świecie nie prowadzono dotąd takiego badania), to zarejestruj się na naszej stronie już dziś. Staniesz się automatycznie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Cannabis House.

W celu transparentności publikujemy sprawozdania finansowe

Poniżej prezentujemy sprawozdania finansowe za poszczególne lata naszej działalności: