Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym Stowarzyszenia Cannabis House.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: cannabishouse.eu (dalej „Portal”).

Polityka cookies Portalu

Stowarzyszenie Cannabis House korzysta z plików cookies do wspomagania funkcjonowania strony i zapewniania komfortowego jej użytkowania. Stowarzyszenie Cannabis House publikuje niniejszą politykę cookies, żeby wyjaśnić, w jaki sposób pliki cookies są używane na naszej stronie. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa dysku podczas przeglądania naszej strony, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i/lub urządzenia mobilnego, żeby otrzymywać powiadomienia w przypadku zapisywania cookies na urządzeniu lub żeby ograniczyć albo wyłączyć obsługę cookies.

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć korzystając z funkcji Pomocy w swojej przeglądarce lub urządzeniu mobilnym, albo odwiedzając stronę www.aboutcookies.org , na której zawarto szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies w popularnych przeglądarkach. Prosimy zauważyć, że niektóre części naszych stron internetowych mogą nie działać poprawnie w przypadku wyłączenia obsługi cookies.

Pliki cookies na stronach Cannabis House są wykorzystywane w następujących celach:

Analityka na stronie – uznawana za absolutnie niezbędną

Portal wykorzystuje narzędzie Google Analytics w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony przez użytkowników i optymalizowania ruchu na stronie. Google Analytics to narzędzie do analizowania stron internetowych dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, Stany Zjednoczone. Google jest spółką certyfikowaną w ramach programu EU_US Privacy Shield, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych przetwarzanych przez Google w Stanach Zjednoczonych.

Funkcjonalność – uznawana za absolutnie niezbędną

Portal korzysta z cookies do monitorowania wyświetlanych przez użytkownika podstron w celu ułatwienia nawigacji na stronie.

Portal ma prawny obowiązek uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie wszelkich plików cookies, które nie są uznane za „absolutnie niezbędne”, umieszczanych na jego urządzeniu. Wobec powyższego, prosimy o wydanie takiej zgody w momencie rozpoczęcia korzystania z cookies.

Polityka Prywatności Portalu

Stowarzyszenie Cannabis House przykłada najwyższą wagę do ochrony Państwa danych i prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane z najwyższą starannością oraz z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z niniejszej Polityki dowiedzą się Państwo w jaki sposób wykorzystujemy informacje będące Państwa danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdą tu Państwo także informacje o uprawnieniach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Stowarzyszenie Cannabis House.

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, dlatego prosimy regularnie sprawdzać zakładkę Polityka Prywatności na naszej stronie cannabishouse.eu

Rekrutacja do badań

W celu umożliwienia uczestnictwa w bieżących i przyszłych badaniach inicjowanych przez Stowarzyszenie Cannabis House, rejestrujemy Państwa dane w naszej bazie rekrutacyjnej Portalu. Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Państwa; są wprowadzone przy użyciu formularza rejestracyjnego na stronie cannabishouse.eu

Gdy wszelkie kroki i formalności w procesie rejestracyjnym do wybranego zostaną przez Państwa spełnione, wysyłamy na dane kontaktowe niezbędne informacje, aby umożliwić jak najszybsze przez Państwa rozpoczęcie aktywnego uczestnictwa w badaniach

Rodzaj przetwarzanych informacji:

 • Dane identyfikujące tożsamość Ochotnika do badań klinicznych;
 • Dane kontaktowe Ochotnika;
 • Dane o stanie zdrowia i stylu życia Ochotnika - te dane są niezbędne do włączenia Państwa do procesu rekrutacji do konkretnego badania;
 • Dane o uczestnictwie w innych badaniach (w tym klinicznych).

Czas przechowywania danych:

Podane przez Państwa informacje są przechowywane do momentu zakończenia ewaluacji prowadzonych badań, w których wzięli Państwo udział.

Udostępnianie danych

Państwa dane udostępniane są tylko podmiotom ściśle współpracującym ze Stowarzyszeniem wyłącznie w ramach prowadzenia badań. Włącza się w to:
 • obsługę badanego na Portalu;
 • obsługę badanego w gabinecie lekarskim;
 • obsługę badanego przez wyznaczonego prawnika;
 • obsługę badanego w punkcie wydawania materiału badawczego.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Pana/Pani wyraźna zgoda - (art. 9 ust. 2 lit a) RODO).
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Cannabis House w związku z prowadzeniem Portalu;
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Cannabis House w związku z działaniami rekrutacyjnymi;
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Cannabis House w związku z działaniami informacyjnymi, akcjami społecznymi i prowadzonym kontaktem;
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Cannabis House w związku z prowadzoną współpracą naukową, biznesową i badawczą.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) przysługuje Panu/Pani:

Prawa dotyczące wydanych zgód: Posiadają Państwo prawo do:

 • wyrażenia oraz cofnięcia zgód
  • jako Członek Wspierający – dot. danych osobowych i kontaktowych;
  • jako aktywny Uczestnik badania – dla dodatkowych danych m.in. o stanie zdrowia, częstotliwości używania konopi innych niż włókniste, o których informują Państwo wypełniając Ankietę medyczną.
  • Cofnięcie zgody można zgłaszać w siedzibie Stowarzyszenia, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej (adresy kontaktowe znajdują się w stopce Portalu).
 • wniesienia sprzeciwu: dotyczącego przetwarzania swoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia Cannabis House, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją;
 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli te dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • usunięcia Pana/Pani danych, jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Stowarzyszenie Cannabis House nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. rezygnacja z uczestnictwa w badaniu, lub rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu;
 • przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwo w formacie elektronicznym (pozwalającym na odczyt przez komputer), np. gdyby chcieli Państwo udostępnić je innemu podmiotowi;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku gdy (należy wskazać jeden z następujących powodów w składanym wniosku):
  • mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych;
  • uważają Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych i jednocześnie nie chcą Państwo aby zostały przez nas usunięte;
  • jeśli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebują ich Państwo w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Stowarzyszenie Cannabis House udzieli informacji w ciągu miesiąca od otrzymania dyspozycji o działaniach podjętych – w związku z Państwa żądaniem. Z powodu skomplikowania charakteru żądania lub liczby zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Stowarzyszenie Cannabis House może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.