Punkty odbioru we Wrocławiu

We Wrocławiu znajduje się dyspensarium, czyli miejsce wydawania materiału badawczego uczestnikom eksperymentu prowadzonego przez Stowarzyszenie Cannabis House. Można tutaj odebrać konopie inne niż włókniste, a także zasięgnąć o nich więcej informacji. Warunkiem jest stosowanie się do limitów reglamentacyjnych oraz innych wymagań zawartych w regulaminie.

Wymagania dla uczestników

Aby zgłosić się do dyspensarium we Wrocławiu, trzeba spełniać określone wymagania. Badany musi mieć powyżej 21 lat oraz zażywać konopie inne niż włókniste przez co najmniej 3 lata. Powinien także zarejestrować się w systemie Stowarzyszenia Cannabis House oraz wyrazić świadomą zgodę na udział w eksperymencie. Dopiero wówczas stanie się jego pełnoprawnym uczestnikiem i będzie mógł udać się do punktu odbioru materiału badawczego, którego siedzibą jest Wrocław.

Punkt odbioru materiału badawczego znajduje się przy ul. Kamieńskiego 73A (Wrocław), a konkretnie przy aptece Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Dokładną lokalizację dyspensarium można zobaczyć korzystając z indywidualnego konta uczestnika.

Nasze punkty obioru –Wrocław

Obecnie nasze punkty odbioru zlokalizowane są tylko we Wrocławiu, ale kolejne niebawem zostaną otwarte w Warszawie. W każdym z nich będą obowiązywać ograniczenia dotyczące ilości pobieranego materiału badawczego. Limit miesięczny na jednego uczestnika wyniesie 30 gramów suszu i 15 gramów ekstraktu w waporyzatorze. Przy tym jednorazowo nie będzie można odebrać mniej niż 10 gramów suszu oraz 5 gramów ekstraktu.

Jak wziąć udział w badaniu?

  • Wypełnienie profilu – uzupełnienie danych osobowych oraz informacji wymaganych przez lekarzy
  • Zaplanowanie wizyty – umówienie za pośrednictwem platformy spotkania ze specjalistą, który zatwierdzi profil
  • Odwiedziny w dyspensarium – pobranie materiału badawczego z placówki w swoim mieście (na ten moment do wyboru jest tylko Wrocław)
  • Wypełnienie anonimowej ankiety – aby pomóc badaczom można wypełniać prywatne kwestionariusze

Informacje o badaniu we Wrocławiu

Badanie prowadzone przez Cannabis House ma na celu wykorzystanie właściwości konopi w odwyku Pacjentów, którzy są uzależnieni od syntetycznych substancji psychoaktywnych. Zgłosić się do niego może każdy, kto spełnia określone regulaminem wymagania i jest w stanie systematycznie odwiedzać Wrocław, aby pobierać materiał badawczy (niebawem rozszerzamy działalność na inne miasta). Szczegółowe warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia.