Cannabis House

Czy można uprawiać konopie włókniste? Poznaj zasady i procedury uprawy konopi

By Jakub,

Uprawa konopi włóknistych wymaga przejścia wielu etapów, a także spełnienia określonych warunków. Konieczne jest zgłoszenie takiej hodowli do właściwego organu. Ponadto wszystkie legalne uprawy konopi siewnych są kontrolowane, a w przypadku znalezienia nieprawidłowości mogą zostać podjęte odpowiednie kroki. Dowiedz się, jakie są zasady i procedury uprawy konopi w Polsce. 

 Kto może uprawiać konopie włókniste?

 
Uprawa konopi włóknistych jest w Polsce możliwa i legalna, ale tylko dla określonych jednostek i w konkretnym celu. Mogą je hodować jedynie przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, wpisani do rejestru konopi włóknistych. Rejestry są prowadzone lokalnie, przez jednostki terenowe. Aby zostać wpisanym na listę uprawnionych do hodowli podmiotów, należy spełnić kilka warunków.
 
Uprawiane w ten sposób konopie muszą być przeznaczone do wykorzystania w przemyśle włókienniczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym, spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, nasiennictwie czy w branży budowlanej. Aby móc prowadzić działalność gospodarczą polegającą na uprawie konopi konieczne jest posiadanie umowy na dostarczenie ich do konkretnego odbiorcy/odbiorców. 

Zasady uprawy konopi pozwalają na prowadzenie hodowli na własny użytek, jednak tylko w konkretnym zakresie. Można je przeznaczyć na cele spożywcze, weterynaryjne, pszczelarskie, przygotowywania pasz, a także wykorzystywania jako nawóz. Można je również użyć jako kompozyt do produkcji materiałów używanych w budownictwie czy jako środki ochrony roślin. Konopie włókniste mogą być także wykorzystywane w branży włókienniczej, energetycznej czy związanej z gruntami.
 

 Czy są potrzebne zezwolenia do uprawy?

 
 Uprawa nie każdego rodzaju konopi jest legalna. W Polsce można uprawiać jedynie konopie siewne. Ponadto, aby móc to robić konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Uzyskanie go wymaga złożenia kilku dokumentów w urzędzie odpowiednim dla miejsca prowadzenia hodowli. Głównym z nich jest wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Powinien on zawierać poza najważniejszymi danymi adresowymi i personalnymi, informacje dotyczące m.in.:
 
  • - jaki rodzaj konopi będzie uprawiany,

  • - jaka będzie powierzchnia uprawy,

  • - numer ewidencyjny działki i budynków, gdzie będzie mieć miejsce uprawa,

  • - oświadczenie o braku karalności.


 Uzyskanie zezwolenia jest konieczne, aby móc rozpocząć uprawę. Nie można o nie wnioskować, mając już założoną hodowlę. Zanim jednak podejmie się decyzję o takiej działalności, warto wiedzieć, jak uprawiać konopie. Usprawni to prace i pozwoli hodować zdrowe i dobre jakościowo rośliny. 

Zezwolenie na uprawę konopi siewnych jest płatne, a na decyzję należy czekać kilkanaście dni, dlatego warto zaplanować te działania wcześniej. W przypadku decyzji odmownej można się odwołać. Zezwolenia na uprawę konopi siewnych są rejestrowane, a każde z nich ma nadany indywidualny numer. 

 Czy uprawy są kontrolowane?

 
 Każda uprawa konopi siewnej podlega kontroli w zakresie zgodności danych podanych w zaświadczeniu, a tym, co rzeczywiście zostało zrobione. Podmioty, których uprawy będą niezgodne z wnioskiem lub będą na nich założona uprawa marihuany, podlegają karze. Osoba, która nadzoruje hodowle konopi, ma prawo do kontroli dokumentów dotyczących prowadzenia hodowli, wejścia na jej teren czy żądania wyjaśnień dotyczących uprawy. 

 Kontrole są konieczne, ponieważ w razie ujawnienia nieprawidłowości, w szczególności prowadzenia upraw maku czy marihuany, wójt lub burmistrz może nakazać zniszczenie takich upraw lub przekopanie gruntu pod hodowlę zgodną z zezwoleniem.
 

 Jakie konopie można uprawiać?

 
 W Polsce według prawa legalna jest uprawa konopi przemysłowych, nazywanych także siewnymi czy włóknistymi. Wiele osób często zastanawia się, czy można uprawiać marihuanę w legalny sposób. Należy pamiętać, że jej uprawa, nawet na własny użytek czy uprawa medycznej marihuany w Polsce jest zabroniona. Osoby, które stosują marihuanę medyczną, muszą posiadać na nią receptę i zrealizować ją w aptekach. W Polsce nie ma upraw tej rośliny, dlatego jest ona sprowadzana z zagranicy. W Polsce uprawa marihuany wiąże się z karą, nawet pozbawienia wolności do lat 10. Pomimo to, wiele osób będących za granicą, dowiaduje się jak uprawiać marihuanę, ponieważ w wielu krajach jej uprawa i posiadanie są legalne.

 Zanim zostanie podjęta decyzja, warto wiedzieć, czy można uprawiać konopie i jakiego rodzaju powinny one być. Jest to ważne, aby uniknąć problemów z prawem, a także wiedzieć, jakie należy spełnić warunki, aby móc założyć hodowlę konopi.

 Bibliografia
 
  1.  Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, Wpis do rejestru konopi włóknistych podmiotów prowadzących uprawę, biznes.gov.pl, data dostępu 26.10.2022 r.

  2.  S. Matyjek, Czy chcemy legalnych narkotyków?, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego, “Folia Iurdica”, 76,2016, s. 7-19.

  3.  Ustawa z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  4.  Kaniewski R. i wsp., Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – wartościowa roślina użytkowa i lecznicza, “Postępy Fitoterapii”, 2/2017, s. 139-144.Jakub

editor