Cannabis House Association Publications Cannabis House

Select a magazine number by swiping the covers left or right, then click on the image to open the pdf file in a new tab.

Spis treści
1. Narodowy system monitorowania niedopuszczonych do obrotu przetworów konopi stosowanych w celach medycznych – propozycja modelu
 • Obecny stan stosunków społecznych – uzasadnienie odrębnego potraktowania Marihuany
 • Wyłączenie marihuany spod reżimu rejestracji –propozycja przepisów
 • Warunki wyłączenia
 • System zaopatrzenia
 • Rozwiązania systemowe
 • Przewidywane skutki
 • Źródła finansowania
 • Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
 • Wyniki przeprowadzanych konsultacji, warianty, opinie
 • Koherentne podsumowanie założeń proponowanego systemu
 • Marihuana dopuszczona do obrotu jako surowiec farmaceutyczny
 • Porównanie proponowanego modelu z modelem rządowym
Bibliografia
Spis treści
1. Otwarta Platforma Badawcza 'PolNar'
 • Założenia projektu
 • Lista zgłoszonych badań
 • Lista krajów i ich polityka narkotykowa
2. Wykaz zródeł
Zestawienie Zawartości Konopi
 • Kanabinoidy
 • Terpeny
Bibliografia
Spis treści
1. Praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji umorzenia postępowania 2. Nieinstrumentalne metody weryfikacji stanu odurzenia
 • Badanie oczu
 • Test Taschena
 • Test Romberga
 • Próba palec-nos
 • Test dziewięciu kroków
Bibliografia
Spis treści
1. Potencjał permisywno-reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w stosunku do konopi innych niż włókniste w zakresie ograniczania rozmiarów czarnego rynku 2. Sprawozdanie z badania: Funkcjonowanie administracyjne instytucji modelu reglamentacyjno-permisywnego przeciwdziałania narkomanii 3. Podsumowanie
Bibliografia
Spis treści
1. Wprowadzenie do obrotu produktów farmaceutycznych z konopi na terytorium Polski i UE
 • Analiza Prawna
 • Analiza praktyczna
2. Legalność koncentratów i izolatów z zawartością kannabidiolu (CBD) – aspekty prawne
 • Procedura Krajowa
 • Procedura wprowadzenia nowej żywności na rynek Unii
 • Procedura ustalająca czy żywność mająca zostać wprowadzona objęta jest zakresem rozporządzenia
 • Procedura wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek unijny
Bibliografia