Sprawozdanie z konferencji "Konopie w przemyśle"

Opublikowane przez Tomasz w dniu 2021-03-03


Wrocław, dnia 2 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Pozwólcie, że podsumuję naszą dyskusję na spotkaniu w dniu 18.02.2021 r. Wszyscy obecni na spotkaniu doskonale znają problemy rynku konopi włóknistych w Polsce zwłaszcza w tych sektorach w ,których już działają albo chcą zacząć działać. Poniższe zapisy nie są odkrywaniem rzeczy nieznanych; to raczej próba usystematyzowania tego o czym rozmawialiśmy, jak również tego co pozostawało w tle naszej rozmowy. Proszę te moje przemyślenia potraktować także jako głos w dyskusji.

 

Część A. Przypomnienie tego, co wszyscy wiemy:

 

1. Hasło "Konopie żywią, ubierają i leczą" jest nam znane i stanowi swego rodzaju drogowskaz, wskazanie możliwych kierunków rozwoju rynku.

Ponieważ "Leczą" zajmować się nie będziemy, proponuję zastąpić ten kierunek innym, a mianowicie : "I nie tylko" .

Tak więc nasze kierunki działań to " Żywią", "Ubierają" "I nie tylko"

 

2. Sektor przemysłu oparty o konopie włókniste stanowi system naczyń połączonych. Posłużę się skrótami myślowymi stanowiącymi opis sytuacji.

Plantatorzy:

 • "Zanim coś mi wyrośnie muszę to najpierw zasiać" - dotyczy upraw i ich areału, pozyskania materiału siewnego.

 • "Zanim coś zasieję muszę wiedzieć kto to kupi" - problematyka kontraktacji.

 • "Jak już wyrośnie muszę zebrać i coś z tym zrobić" - mechanizacja upraw, składowanie, wstępna obróbka, a może od razu półprodukt.

 • "Nie dać się złapać do żniw" - dotyczy problemów legislacyjnych / standaryzacja badań kontrolnych, standaryzacja dopuszczalnych norm THC.

 

Producenci:

 "Mam pomysł" - jestem z siebie dumny, ale muszę sprawdzić czy już ktoś tego nie wymyślił.

 • "Zanim coś wyprodukuję muszę mieć technologię" - technologia własna? obecna na rynku? gwarantuje jakość? kto to sprawdzi?

 • "Zanim coś wyprodukuję muszę wiedzieć gdzie i za ile"- park maszynowy, infrastruktura produkcyjna, własna czy wynajęta?

 • "Zanim coś wyprodukuję muszę wiedzieć czy to sprzedam" - analiza rynku, weryfikacja własnej oferty produktowej.

 • "A co z certyfikacją? "- czy muszę uzyskać certyfikat na swoje produkty? jeżeli tak to jaki? kto certyfikuje?

 • "A co z moim pomysłem na nową technologię? " - czy powinienem zastrzec prawa autorskie? patent?

 

Wnioski: "Tyle zasiane ile na końcu łańcucha sprzedane".

 

Tak długo dopóki producent nie oszacuje zapotrzebowania rynku na produkty końcowe i nie zakontraktuje surowca, tak długo decyzja plantatora o wielkości obszaru uprawy będzie grą w rosyjską ruletkę. Rodzi się odwieczne pytanie: "Co było/będzie/powinno być pierwsze - jajo czy kura? "Życzeniowy" obszar uprawy czy "życzeniowa" wielkość produkcji? Ktoś musi zacząć pierwszy.

 Dodatkowym problemem jest to, że praktycznie wszystkie projekty z obszaru przetwórstwa konopi włóknistych są w Polsce start-up-ami a rynek mało rozpoznany.

 Dla wchodzących na ten rynek nie pozostaje nic innego, jak przyjąć najmniej ryzykowną strategię "rozpoznania bojem".

  

Co to oznacza w praktyce "aby było bezpiecznie" i czy "rozpoznanie bojem" jest najmniej kosztowne?

 

1 rok:

 - małe obszary zasiewu, niewielkie ilościowo kontraktacje, mała skala produkcji końcowej/serie testowe, dopracowanie technologii, rozpracowanie najbardziej efektywnych działań marketingowych, promocji i kanałów sprzedaży w tym eksportowej, weryfikacja zainteresowania rynku na oferowane produkty, weryfikacja oferty produktowej, certyfikacja produktów.

 2 rok:

 - wielkość obszaru zasiewu i kontraktacje wynikają z rezultatów działań w 1 roku i zakładanej wielkości sprzedaży opartej o zamówienia, dalsze doskonalenie technologii oraz działań marketingowo-sprzedażowych, analiza kosztów, dopracowanie oferty produktowej, zawieranie umów długofalowych.

 3 rok:

 -stabilizacja sprzedaży na określonym poziomie przychodów gwarantujących dalszy rozwój, inwestycje w infrastrukturę.

  

Wróćmy do kierunków naszej działalności:

 

1. "Żywią"

 Mamy w naszej grupie producentów produktów z konopi / mąka,olej konopny, ziarna, makuchy i na bazie, chociażby ich doświadczeń, jesteśmy w stanie zacząć budować kompetencje w tym obszarze. Będą z nich korzystać nowi. Nie ma nic lepszego, niż praktyka. Produkty z konopi mieszczą się w definicji "zdrowej żywności" i jako takie cieszą się powodzeniem, albo powinny się cieszyć wśród tej części społeczeństwa, która chce i potrafi odżywiać się zdrowo. Oferta produktowa jest na ten moment bardzo uboga i każdy kto będzie zainteresowany tym sektorem, powinien myśleć o jej wzbogaceniu o kolejne produkty, które trafią "pod strzechy". Wiąże się z tym umiejętna promocja i przykłady kulinarnego wykorzystania w postaci "książki kucharskiej". Wspomnieć należy moment, w którym zaczęto sprowadzać do Polski kalmary i nasze gospodynie były święcie przekonane, że najlepsze co można z tego zrobić, to zupę "flaczki"; co więcej nawet ją gotowały i ktoś, najczęściej mąż, ją jadł. Co do książki kucharskiej należy nadmienić, że takowa już jest, ale znana tylko w wąskim gronie gronie miłośników. 45 dań z użyciem konopi.

 2. "Ubierają"

 To bardzo wdzięczny obszar wykorzystania konopi.Posiada tradycję,sprawdzone technologie,duży asortyment produktów / póki co praktycznie tylko z importu/. "Odzież z konopi" jest hasłem, "Tkaniny z konopi" również. Wydaje się, że ten sektor można najłatwiej zagospodarować ponieważ koszty marketingu nie powinny być duże, a kanały sprzedaży w tym eksportowej łatwe do pozyskania.

 3. "I nie tylko"

 Hasło "Polska bez plastiku" - wszystkie technologie przetwarzania konopi w materiały biodegradowalne, które pozwolą zastąpić syntetyczne opakowania plastikowe, wyroby jednorazowego użytku, plastikowe części zamienn.

 Hasło - "Szczodra natura, twardy kompozyt" - materiały budowlane, konstrukcyjne, dekoracyjne,meble, przemysł motoryzacyjny, wszystko z wykorzystaniem włókien konopi, mniej syntetycznej chemii, więcej naturalnych substancji czynnych.

 Hasło - "Szczodra natura jednak chrońmy lasy" - przemysł papierniczy, opakowani.

 Hasła może nie najmądrzejsze, ale poprawione pozwolą wdrażać programy krajowe ze zrozumiałym dla wszystkich przesłaniem i ułatwić dostęp do środków finansowych. Kojarzą się z "Biogospodarką" , "Biomateriałami", “Ekologią" ," Zielonymi Innowacjami", a więc są "trendy".

 Hasło - "Polska bez Plastiku"- wymyślone przez Greenpeace jest bardzo nośne, ma olbrzymi potencjał i tutaj poprawiać nic już nie trzeba.

 

Część B. Co z tego wszystkiego wynika dla tych ,którzy myślą o rozwiązaniach systemowych mających na celu ułatwienie rozwoju przemysłu konopi włóknistych?

 Pozostawiamy "Skróty myślowe" plantatorów i producentów jako lekcję do odrobienia przez nich samych.Większość problemów, które kryją się pod "skrótami myślowymi " można rozwiązywać na papierze, korzystając z komputera i telefonu i po małych kosztach. Jest jeden wyjątek, a mianowicie: "nie dać się złapać do żniw". Tutaj wymagane są zmiany w legislacji, a to już "waga ciężka". Najbardziej bolący punkt to zawartość THC. Kilka dziesiątych procenta mogą z uczciwego plantatora zrobić przestępcę. Trudno wymyślić rzecz bardziej irracjonalną.

 

Jeszcze raz: Co z tego wszystkiego wynika i z jakimi barierami mamy do czynienia?

 1. Wydaje się, że w przypadku konopi włóknistych powinniśmy dążyć do rozwiązań włoskich a mianowicie zawartość THC na poziomie 0,2% ale jeżeli będzie 0,6% to nikomu głowa nie spadnie, bo wiadomo, że wynika to z warunków uprawy.Uzyskanie takiego rozwiązania to chyba maksimum tego na co można liczyć. Należy założyć, że nawet jeżeli argument do rządzących w końcu trafi, to od tego momentu do zmian w prawie minie co najmniej 2 lata. Plantatorzy muszą być na to przygotowani.

 2. Dostęp do surowca/półproduktu w małych ilościach, w pierwszej fazie rozwoju biznesu. Gdzie go znaleźć?

 3. Kolejną poważną barierą, przed którą staje wielu przedsiębiorców, to bariera serii testowych dla wymyślonego przez nich produktu. Brak dostępu do "maszyny" położyło już na łopatki wiele start-up-ów. Mam pomysł, mam surowiec; w żadnym specjalistycznym zakładzie produkcyjnym nie chcą przyjąć zlecenia, bo seria testowa oznacza często konieczność przestrojenia maszyny, a korzyści z tego żadne. Generalnie zawracanie głowy poważnym ludziom.

 4. Udoskonalenie technologii, sprawdzenie parametrów, np. fizykochemicznych produktu? Jakie laboratorium może mi pomóc? Jaka uczelnia?

 5. Gotowy produkt w fazie testowej - nie wiadomo komu go pokazać, a jeżeli już, to czy nie ukradną pomysłu? Bariera kosztów marketingu i promocji. Ochrona praw autorskich. Będę kreował brand?

 6. Kanały sprzedaży - w jaki sposób i z kim. Sprzedaż internetowa? Umowy z siecią sklepów? Kanały dystrybucji firmy branżowej, która chce umieścić produkt w swojej ofercie?

 

W odpowiedzi na powyższe wątpliwości Stowarzyszenie Cannabis House i Wolna Wszechnica Polska rozpoczynają, bądź już prowadzą następujące działania:

 Ad 1. Lobbing na rzecz zmian legislacyjnych. Szczegóły omówiliśmy na naszym spotkaniu. Stowarzyszenie Cannabis House zajmuje się tym już od dawna poprzez zawodowych lobbystów.

 Ad 2. We współpracy z grupami plantatorów utworzymy bazę danych, tzn. "kto, gdzie i co uprawia?" oraz "kto, gdzie i jakim dysponuje surowcem, półproduktem?".

 Pod rozwagę: organizacja spotkania plantatorów z obecnymi jak i potencjalnymi producentami. Wymiana informacji i doświadczeń może być bardzo inspirująca i potrzebna.

 Ad 3. Tworzymy bazę firm, których infrastruktura oraz wola zarządzających pozwolą na wykonywanie serii testowych, a być może potem na pełną produkcję z obszaru "Ubierają" i "I nie tylko". Te obszary wymagają w większości specjalistycznych i zaawansowanych technologii, a dostęp do nich dla młodego przedsiębiorcy jest bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Przy okazji: w najbliższych dniach odwiedzamy zakłady na Dolnym Śląsku, które mogą stać się naszymi partnerami. Mamy na myśli przędzalnię, zakłady włókiennicze oraz papiernię. O wynikach rozmów poinformujemy.

 Ad 4. Organizacja zaplecza badawczo-naukowego dla projektów z rynku konopi włóknistych. Bez tego rozwój nie jest możliwy.

 Ad 5. Wsparcie logistyczne i prawne.

 Ad 6. Wsparcie logistyczne i prawne.

 

pozdrawiam serdecznie

 

Grzegorz Kobyłecki

 PS: Proszę o komentarze, które poszerzą naszą wiedzę o rzeczy ,których nie wiemy albo zapomnieliśmy. Na naszym spotkaniu padło ważne stwierdzenie: "każdy myśli, że w pojedynkę po cichutku zawojuje rynek, a niestety nie jest to prawdą.". No właśnie. Rynek konopi włóknistych jest póki co bardzo złożony i obarczony wieloma problemami, które rozwiązać możemy tylko wspólnie. Potencjał rynku jest na tyle duży ,że dla każdego wystarczy miejsca. Dzielmy się informacją i doświadczeniem pomiędzy sobą i z zainteresowanymi.

 

Plan Konferencji:

 Organizator prowadzący - lek. Grzegorz Kobyłecki – Vinclum Corporation Ltd., Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi.

 Prelegenci:

 Część I:

 1. Mariusz Mendak - 3H Group Sp. z o.o. - Technologie produkcji przetworów z konopi.

 2. Lesław Lech – plantator, producent produktów z konopi - Praktyczne uwagi o uprawie i przetwarzaniu konopi włóknistych.

 3. dr Jarosław Sachajko – poseł Sejmu RP - Argumenty za rzetelną legislacją opartą na dowodach naukowych.

 4. prof. dr hab. Mirosław Miller - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Potencjał gospodarczo – technologiczny upraw konopi w Polsce.

 5. Natalia Jakymiw, Ewelina Nowak – Green Farms sp. z o.o. - Bioplastik i ekologiczne produkty z konopi w polskim przemyśle.

 

Część II:

 1. mgr Zbigniew Petrus - Stowarzyszenie Wolnej Wszechnicy Polskiej - Krótki przegląd nowoczesnych technologii wykorzystujących potencjał konopi.

 2. dr Paweł Głuchowski, Jerzy Kowalczyk - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk - Przydatność konopi do produkcji grafenu.

 3. dr inż. Anetta Walawska - Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Sieć Łukasiewicza - Wykorzystanie konopi na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 4. dr hab. inż. Dariusz Danielewicz prof. PŁ - Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej - Pozyskiwanie celulozy z konopi na potrzeby przemysłu papierniczego - możliwości i prognozy.

 5. mgr Andrzej Trafikowski - Stowarzyszenie Wolnej Wszechnicy Polskiej - Odkrywamy historię konopi.

 6. dr Piotr Grzegorczyk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Cannabis House Łódź - Problem zawartości THC w roślinie i produktach z konopi, aspekt prawny i możliwości aplikacyjne nowych rozwiązań.

 7. Tomasz Obara - Lobbysta Grass Roots Lobbing - Problemy legislacji krajowych względem regulacji Światowych w aspekcie ekologii i konopi.

 

Udział bierny:

 1. Damian Makowczyński – Stowarzyszenie Producentów Konopi pod Osłonami.

 2. Andrzej Schutz - Stowarzyszenie Cannabis House.

 3. Adrian Chachuła - Stowarzyszenie Cannabis House.

 4. Witold Fedurek - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Rada Naukowa Konferencji:

 1. Grzegorz Kobyłecki

 2. Andrzej Schutz

 3. Zbigniew Petrus

 4. Andrzej Trafikowski

 5. Piotr Grzegorczyk

 

 
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.