Image

Konferencja naukowa CannActive.Science - Nauka, Medycyna czy Biznes?

Opublikowane przez Konrad w dniu 2020-11-26


Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "CannActive.Science - Nauka, Medycyna czy Biznes?", która odbędzie się online 16 stycznia 2021 r.

 

Tematyka konferencji dotyczy miejsca konopi we współczesnym świecie i ma za zadanie w sposób interdyscyplinarny przedstawić zagadnienia z nimi związane w aspektach prawa, agrotechniki, biochemii, gospodarki, zastosowań medycznych oraz badań naukowych. 
Materiały z konferencji zostaną wydane w formie monografii.

 

Termin przesyłania referatów: 5 stycznia 2021 r. 
Termin zgłaszania uczestnictwa biernego: 5 stycznia 2021 r. 
Formularz zgłoszenia oraz klauzula informacyjna w załączniku. 
Kontakt: [email protected]

 

Przewidywany czas wystąpienia 20 min.

Udział czynny - bezpłatny

Udział bierny (z możliwością czatu)- 100 zł

Udział bierny studenta (z możliwością czatu)- 50 zł

 

Wpłat z dopiskiem w tytule "konferencja cannactive 2020" proszę dokonywać na nr konta WPiA UŁ:

42 1240 3028 1111 0010 2943 5358

Sponsorzy proszeni są o kontakt pod adresem elektronicznym konferencji  lub pod nr tel. 732 949 100

 

Rada Naukowa:

dr hab. Tomasz Tulejski prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr Piotr Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

dr Sebastian Matyjek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Plan Konferencji:

10:45 Rejestracja uczestników
11:00-11:15 Uroczyste rozpoczęcie

Część I

11:20 - 11:40 dr hab. Jan Kulesza prof UŁ - Katedra Prawa Karnego WPIA UŁ - Nielegalność kryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek
11:40 - 12:00 dr Piotr Grzegorczyk - Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, dr Sebastian Matyjek - Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Model regulacji dostępu do narkotyków miękkich, a problem dopalaczy - przyczynek do badań
12:00 - 12:20 mgr Kamil Kociołek - Polskie Towarzystwo Psychodeliczne - Stopień społecznej szkodliwości posiadania konopi indyjskich w kontekście karygodności czynu zabronionego z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
12:20 - 12:40 - dyskusja
12:40 - 12:50 - Przerwa informacyjno-kulturalna

Część II

12:50 - 13:10 dr Edyta Szczuka - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Rafał Czapliński - “Open Health” Otwarte Koło Naukowe Studentów AWF Wrocław - Przydatność komplementarnego podejścia do stanu zdrowia w projektach badań dotyczących wpływu konopi na organizm.
13:10 - 13:30 dr Agata Litwinowicz - Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Konopie w roli środków opatrunkowych w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych.
13:30 - 13:50 lekarz Piotr Jarecki - Stowarzyszenie Cannabis House - Cannabis, uzależnienie i nadużywanie. czynniki genetyczne - przegląd literatury światowej.
13:50 - 14:10 lekarz Grzegorz Kobyłecki - Vinclum Corporation - Potencjalne wykorzystanie konopi indyjskich w leczeniu stresu pourazowego PTSD.
14:10 - 14:30 lekarz Waldemar Pawłowski - Fundacja Instytut Chorób Cywilizacyjnych - Niewydolność układu endokannabinoidowego jako przyczyna chorób przewlekłych.
14:30 - 14:50 - dyskusja
14:50 - 15:00 - Przerwa informacyjno-kulturalna

Część III

15:00 - 15:20 dr hab. Lidia Irzykowska prof. UP Poznań - Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Katarzyna Wielgusz - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu - Czynniki biotyczne i abiotyczne powodujące objawy chorobowe na roślinach konopi siewnych i metody ich ograniczania.
15:20 - 15:40 mgr Amanda Grylewicz, mgr Barbara Roman, mgr Łukasz Sałaciński - Doktoranckie Koło Naukowe “Zielona Chemia”, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie - Charakterystyka związków biologicznie aktywnych pochodzących z konopi siewnych
15:40 - 16:00 dr hab. Aneta A. Ptaszyńska prof. UMCS - Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Daniel Załuski prof. UMK, dr Rafał Kuźniewski - Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy - Preparaty na bazie ekstraktów z roślin z rodzaju Cannabis zabezpieczają pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczają nosemozę
16:00 - 16:20 - dyskusja
16:30 - 16:40 - Przerwa informacyjno-kulturalna

Część IV

16:40 - 17:00 mgr Jędrzej Sadowski - Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk w Warszawie - "Powiedziałem to czy pomyślałem ?" Język nauki w wypowiedziach prawodawcy i orzecznictwa na temat narkotyków.
17:00 - 17:20 mgr inż Andrzej Kwaśnica - Lab4Tox Laboratorium Badań Toksykologicznych we Wrocławiu, dr Paweł Dąbrowski - Politechnika Wrocławska, Lab4Tox Laboratorium Badań Toksykologicznych we Wrocławiu - Przetwarzanie konopi włóknistych.Problemy prawne i analityczne.
17:20 - 17:40 mgr Kamil Kociołek - Polskie Towarzystwo Psychodeliczne - Nieadekwatność międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących substancji psychoaktywnych względem faktycznych motywów ich używania na przykładzie konopi indyjskich
17:40 - 18:00 dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Turystyka Konopna - wybrane zagadnienia
18:00 - 18:20 dyskusja
18:20 Zakończenie Konferencji

 
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.