1. Stowarzyszenie Cannabis House?

Stowarzyszenie Cannabis House to stowarzyszenie zrzeszające osoby palące i niepalące popierające ideę zmiany prawa względem marihuany oraz pacjentów stosujących konopie w celach medycznych.

Ideą akcji społecznościowej jest uformowanie lokalnych zrzeszeń (grupy samopomocy) działających pod ochroną prawną Stowarzyszenia.

Wszyscy uczestnicy Akcji są członkami Stowarzyszenia – większość uczestników działa w charakterze członków wspierających, tzn. zgodnie ze Statutem nie uczestniczą oni w zarządzaniu sprawami centralnego Stowarzyszenia w Łodzi, ale zachowują pełnię praw przysługujących członkom jeśli chodzi o korzystanie z jego zasobów, w tym z platformy internetowej do prowadzenia badań i postępowania urzędowego on-line. Prawa i obowiązki członków reguluje Statut .

Członkostwo jest wymogiem formalnym umożliwiającym legalny transfer środków finansowych pochodzących ze składek, z których finansowane są zasoby na potrzeby wszystkich zrzeszonych członków (obsługa informatyczna, pomoc prawna i szkolenia).

 

2. Jakie dane osobowe muszę podać, aby się zapisać do stowarzyszenia?

Dla przyjęcia deklaracji członka wspierającego wymagamy podania imienia, nazwiska i adresu i prawidłowego adresu e-mail, w celu potwierdzenia członkostwa i w celu dokonania płatności – w tytule wpłaty trzeba podać właśnie adres podany przy rejestracji.

Dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej w zabezpieczonej bazie danych. Zbiór danych nie wymaga zgłoszenia do GIODO, co nie zwalnia Zarządu z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Na etapie rekrutacji uczestnik wyraża zgodę wyłącznie na zrzeszenie w charakterze Członka Wspierającego.

 

3. Jaka będzie wysokość składki członkowskiej? Czy składka jest obowiązkowa?

Składka członkowska od 1 stycznia 2018 roku wynosi 50 zł / rok. Składka roczna płatna jest do 31 marca.

Opłacenie składki rocznej skutkuje przedłużeniem członkowstwa do dnia 01 stycznia kolejnego roku.

Opłacanie składek jest obowiązkowe ponieważ to ze składek utrzymywana jest platforma internetowa, pomoc prawna, biuro, działania informacyjne i szkoleniowe a także prace Zarządu.

!!! OPŁACAMY SKŁADKI TYLKO PRZEZ PORTAL !!!

 

4. Czy tylko członkowie Stowarzyszenia Cannabis House mogą wziąć udział w programie badawczym?

 TAK

Ideą działania Stowarzyszenia jest wsparcie członków w tworzeniu lokalnych grup wsparcia celem wspólnego udziału badaniach, szkoleniach i postępowaniach o zezwolenia na uprawę. Działania grup wsparcia mają być zintegrowane w serwisie i prowadzone on-line!

Członkostwo jest wymogiem formalnym umożliwiającym legalny transfer środków finansowych pochodzących ze składek, z których finansowane są zasoby na potrzeby wszystkich zrzeszonych członków (obsługa informatyczna, pomoc prawna i szkolenia).

 

5. Czy uczestnicy dostaną jakieś legitymacje, dokumenty uwalniające od ewentualnych problemów z organami ścigania w czasie uczestnictwa w badaniach?

Badania będą prowadzone zgodnie z prawem, w związku z tym wszyscy uczestnicy zostaną objęci ochroną i otrzymają stosowne dokumenty potwierdzające legalność uczestnictwa.

Wzór karty uczestnika zostanie zgłoszony na Policję (bez danych identyfikacyjnych) celem objęcia uczestników programem ochrony prawnej. Osoby przystępujące w charakterze pacjentów są objęte dodatkową dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Jak często i na jakich zasadach będą się odbywały spotkania z uczestnikami?

Spotkania odbywają się w zależności od woli samych zainteresowanych. Kiedy zbierze się odpowiednia liczba osób w danym rejonie (np. mieście, gminie, itp) będą wysyłane propozycje utworzenia lokalnych struktur, przeprowadzenia dedykowanych szkoleń czy nawet dodatkowych modułów badawczych.

Od członków oczekujemy aktywnego działania we własnym interesie, we własnej społeczności. Stowarzyszenie deleguje lokalnym koordynatorom szerokie uprawnienia w sprawach organizacji struktur, spotkań i wspólnej aktywności czy współpracy, jednak większość formalnych i merytorycznych zadań jest realizowana w ramach platformy internetowej.

 

7. Kto może wziąć udział w badaniach? Czy można wziąć udział tylko w przypadku określonych dolegliwości?

W badaniach mogą wziąć udział absolutnie wszyscy pełnoletni obywatele Polski, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w badaniach. Dla osób chorych i ich opiekunów uczestnictwo będzie spersonalizowane w ramach terapii pod nadzorem lekarza, a dla osób zdrowych – w ramach badań społecznych i prawnych.

Więcej na temat wzięcia udziału w badaniach dostępne w poście PERSONALIZACJA. Znajdziesz tam wzory dokumentów do wypełnienia oraz instrukcje, które Ci w tym pomogą.

 

8. W jaki sposób uprawa i używanie Marihuany może być legalne? Czy Stowarzyszenie ma pozwolenie na uprawę i badania?

Program badań opracowany został na podstawie prawnych wyjątków od konwencji antynarkotykowych, które umożliwiają zgodne z prawem krajowym korzystanie z przetworów Konopi w celach naukowych
i medycznych jak i edukację na ten temat.

 

W Polsce instytucją wydającą zezwolenia na uprawę w celach badawczych jest Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz podlegli mu wojewódzcy inspektorzy. Uprawa na podstawie zezwolenia jest legalna. Nie grożą z tego tytułu żadne konsekwencje karne pod warunkiem przestrzegania warunków uczestnictwa w badaniu. Nie jest potrzebna żadna zmiana prawa.

 

Nie ma jednak prawnej możliwości uzyskania zezwolenia dla nieokreślonej grupy osób i na dowolną ilość. W zezwoleniu muszą być wskazane imiennie osoby uprawnione oraz dopuszczalne ilości. Wymagane jest wcześniejsze uzyskanie opinii Policji na temat zabezpieczenia uprawy. Dopiero tak spersonalizowani członkowie społeczności mogą wespół ze stowarzyszeniem ogólnopolskim wystąpić o zezwolenie na uprawy w ramach badań.

*

Dział FAQ będzie rozwijany w miarę postępów prac Stowarzyszenia. Jeśli masz pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziesz powyżej, koniecznie napisz na adres: [email protected]

 

Zadając pytania współtworzysz bazę wiedzy z pożytkiem dla wszystkich zrzeszonych członków.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.